OCHIQ TANLOV O‘TKAZILISH TO‘G‘RISIDA E’LON
E’lon raqami 479
Turkum Mexanik qismlar
Boshlanishi 20-08-2019
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi 19-09-2019
Yetkazib berish muddati (kalendar kuni) 30
Qo‘shimcha ma’lumot uchun (+998)75 552-40-09
Maxsus shartlar
Условия оплаты: Аккредитив или оплата после получения товара
Необходимая информация: Время производство  
    FCA цена Товара  
    Транспортные расходы на условиях DAP Карши Узбекистан
    Срок доставки  
    Коды ТНВЭД  
    Вид и размеры упаковки  
    Технические характеристики товара
Контактные данные: e-mail:r.temirov@sgcc.uz  
    Тел.: +998 75 552 40 09   
Tovarlar / xizmatlar
# Nomi Miqdori Texnik xususiyatlar
1 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1706. Прокладка плав. головки 14 dona
Тип прокиладки: MГ 140-6 1411mm х 1378mm х 4,75mm
2 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1706. Прокладки крышки кожуха-кожух 8 dona
1581mm х 1616mm х 1641mm х 4,75mm
3 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1706. Прокладки крышки кожуха-кожух 8 dona
1468mm х 1494mm х 1526mm х 4,75mm
4 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1821. Прокладка плав. головки Z образными перегородками 12 dona
Тип прокиладки: MГ 140-6 1257mm х 1291mm х 4,7mm.
5 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1821. Прокладки крышки кожуха-кожух 8 dona
1468mm х 1494mm х 1526mm х 4,75mm
6 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1202. с двумя перегородками 8 dona
1249mm х 1269mm х 1295mm х 4,5mm
7 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1202. без перегородками 5 dona
1318mm х 1338mm х 1364mm х 4,5mm
8 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1203. Прокладка с перегородкой. 6 dona
899mm х 873mm х 861mm х 4,5mm
9 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1205. с двумя перегородками 8 dona
1083mm х1103mm х1129mm х 4,5mm
10 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1205. без перегородками 3 dona
1180mm х1200mm х1226mm х 4,5mm
11 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1205. без перегородками 3 dona
1053mm х1073mm х1103mm х 4,5mm
12 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1215. без перегородками 6 dona
610mm х 629mm х 654mm х 4,5mm
13 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1216. с одной перегородками 8 dona
625mm х 645mm х 670mm х 4,5mm
14 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1216. без перегородками 3 dona
625mm х 645mm х 670mm х 4,5mm
15 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1217. без перегородками 5 dona
737mm х 756mm х 781mm х 4,5mm
16 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1125. с одной перегородками 3 dona
706 mm х 687 mm х 662mm х 654mm4,5mm
17 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1125. без перегородками 3 dona
706 mm х 687 mm х 662mm х 654mm4,5mm
18 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1131. с одной перегородками 3 dona
378mm х 359mm х 340mm х 4,5mm
19 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1131. без перегородками 3 dona
378mm х 359mm х 340mm х 4,5mm
20 Спец. прокладки т/о аппаратов для ЕА-1407. Прокладка плав. головки с перегородкой. 6 dona
899mm х 873mm х 861mm х 4,5mm
21 Овальный прокладка для EA-1101/02/03A/B/C/D. 24 dona
1336х1312x536x512x4
22 Овальный прокладка для EA-1101/02/03A/B/C/D. 24 dona
1186х1162x486x462x4
23 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1118 (прокладка c перегородками ) 12 dona
Тип прокиладки: MГ 140-6 1506х1542х4,5
24 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1118 (прокладка c двумя перегородками ) 6 dona
1605х1645х1678х4,5
25 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1118 (прокладка без перегородками ) 6 dona
1695х1725х1758х4,5
26 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1118 (прокладка без перегородками ) 6 dona
1605х1645х1678х4,5
27 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1119 Прокладка плав. головки Z образными перегородками (5-4) 6 dona
Тип прокиладки: MГ 140-6 1427mm х 1393mm х 4,75mm
28 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1119 (прокладка без перегородками ) 6 dona
1575х1605х1638х4,5
29 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1119 (прокладка без перегородками ) 6 dona
1463х1503х1536х4,5
30 Спец. прокладки т/о аппаратов ЕА-1119 (прокладка c двумя перегородками ) 12 dona
1463х1503х1536х4,5
31 Кольцо для соединения фланец NPS 6". Ring joinf. NPS 6". 1 dona
Type:R. ASME B16,5. Class:2500. Ring number R47.
32 Gasket Прокладка 20 dona
1.1/2“ # 1500Type Class - 1500,
33 GASKET Прокладка ЕА-2105 2 dona
Черт.№ JN-D73023 Поз. № 10 Размер:6.4 THK. X 1900 I.D. X 1950 OD. SPIRAL WOUND GASKET (304 S.S WITH GRAFOIL FILLER) WITH 4.7 TNK. X1990 O.D. OUTER GAUGE RING (C.STL.), AND 4.7 THK. X1860 I.D. INNER GAUFE RING (304 S.S)
34 GASKET Прокладка ЕА-2105 2 dona
Черт .№ JN-D73023 Поз. № 11 Размер:6.4 THK. X 1440 I.D. X 1490 OD. SPIRAL WOUND GASKET (ALLOY 400 WITH GRAFOIL FILLER) WITH 4.7 TNK. X1530 O.D. OUTER GAUGE RING (C.STL.), 4.7 THK. X1400 I.D. INNER GAUFE RING (ALLOY 400) WITH (2) 12 WIDE X 6.4 NOM. THK. DOUBLE JACKETED PASS RIBS (ALLOY 400 WITH GRAFOIL FILLER)
35 GASKET Прокладка ЕА-2105 2 dona
Черт. № JN-D73023 Поз. № 12 Размер: 6.4 THK. X 1370 I.D. X 1420 OD. SPIRAL WOUND GASKET (ALLOY 400 WITH GRAFOIL FILLER) WITH 4.7 TNK. X1460 O.D. OUTER GAUGE RING (C.STL.), 4.7 THK. X1330 I.D. INNER GAUFE RING (ALLOY 400) WITH 12 WIDE X 6.4 NOM. THK. DOUBLE JACKETED PASS RIBS (ALLOY 400 WITH GRAFOIL FILLER)
36 Gasket Прокладка ЕА-2219 3 dona
DRWG № DK98-471-002 Pos. № 5-2 MATERIAL: V#592 OR EQ, HOP: 304S.S FILLER: NON - ASB. INNER RING : C.S, Размеры: t-4,5, Ø1659XØ1689XØ1722
37 GASKET Прокладка ЕА-2219 3 dona
DRWG № DK98-471-002, Pos. № 5-1, MATERIAL: V#592 OR EQ, HOP: 304S.S FILLER: NON - ASB, INNER RING : C.S, Размеры: t-4,5, Ø1659XØ1689XØ1722
38 GASKET Прокладка ЕА-2204 4 dona
Черт №VP-AXEA 003, Part 7.8.9 Материал SW-CS, раз ID-964х990хOD 1016 t-4.5
39 Gasket Прокладка EA-3002 2 dona
Поз№ 10, Mat:SW-C.S DWG№VP-BX EA002-ЕА3002-002 t:4,5x ID 429 x OD 449
40 Gasket Прокладка EA-3002 2 dona
Поз№ 11, Mat:SW-C.S DWG№VP-BX EA002-ЕА3002-002 t:4,5x ID 429 x OD 449
41 Gasket Прокладка EA-3002 2 dona
Поз№ 12, Mat:SW-C.S DWG№VP-BX EA002-ЕА3002-002 t:4,5x ID 459 x OD 569
42 Gasket Прокладка EA-3002 2 dona
Поз№ 24, Mat:MJA-C.S DWG№VP-BX EA002-ЕА3002-002 t:3 x ID 355 x OD 375
43 Gasket Прокладка EA-3006 2 dona
Поз№ 10, Mat:SW-C.S DWG№VP-BX EA002-ЕА3006-002 t:4,5x ID 377 x OD 397
44 Gasket Прокладка EA-3006 2 dona
Поз№ 11, Mat:SW-304 S.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3006-002 t:4,5x ID 377 x OD 397
45 Gasket Прокладка EA-3006 2 dona
Поз№ 12, Mat:SW-304 S.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3006-002 t:4,5x ID 499 x OD 519
46 Gasket Прокладка EA-3006 2 dona
Поз№ 24, Mat:MJA-304 S.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3006-002 t:3x ID 307 x OD 327
47 Gasket Прокладка EA-3008 2 dona
Поз№ 11, Mat:NON/ASBEST, DWG№VP-BX EA002-ЕА3008-002 t:3 x ID 485 x OD 535
48 Gasket Прокладка EA-3008 2 dona
Поз№ 12, Mat:SW-C.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3008-002 t:4,5x ID 509 x OD 529
49 Gasket Прокладка EA-3008 2 dona
Поз№ 13, Mat:SW-C.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3008-002 t:4,5x ID 509 x OD 529
50 Gasket Прокладка EA-3008 2 dona
Поз№ 14, Mat:SW-C.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3008-002 t:4,5x ID 612 x OD 632
51 Gasket Прокладка EA-3008 2 dona
Поз№ 29, Mat:MJA-C.S, DWG№VP-BX EA002-ЕА3008-002 t:3x ID 424 x OD 444
52 Gasket Спец.Прокладка EA-3001 12 dona
Поз№ 29, Mat:MJA-CS, DWG№VP-BX EA002-ЕА3001A/B-002 t:3x ID 886 x OD 892
53 Gasket Спец.Прокладка EA-3001 4 dona
Поз№ 13, Mat:MJA-CS, DWG№VP-BX EA002-ЕА3001A/B-002 t:3x ID 970 x OD 1004
54 Gasket Спец.Прокладка EA-3001 8 dona
Поз№ 11,12, Mat:MJA-CS, DWG№VP-BX EA002-ЕА3001A/B-002 t:3x ID 970 x OD 1004

   Buyurtmachi nomidan tanlovni “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ ning doimiy harakatdagi ekspert komissiyasi o‘tkazadi.

   Tanlov o‘tkazish manzili: Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, Shurtan qo‘rgoni.

TANLOV ISHTIROKCHILARI UCHUN QO‘LLANMA

 1. Tanlovda mulkchilik shakli va joylashgan joyidan qat’iy nazar, ulgurji savdo faoliyati litsenziyaga yoki ish va xizmatlarni bajarish uchun qonunchilikda talab qilingan maxsus ruxsatnomaga ega bo‘lgan har qanday yuridik yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro‘yxatga olingan jismoniy shaxslar (keyingi o‘rinlarda Ishtirokchi deb yuritiladi) ishtirok etishlari mumkin.
 2. Tanlov Ishtirokchilari tijorat takliflari va tanlovga bog‘liq bo‘lgan hujjatlarni shaxsan, pochta orqali, faks va elektron pochta orqali quyida ko‘rsatilgan manzillarga yuborishlari mumkin:
  • Buyurtmachining nomi: “SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI“ MChJ
  • Pochta manzili: 180300, Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, Shurtan qo‘rg‘oni
  • Rasmiy sayt: sgcc.uz. “Tanlovlar” bo‘limi
  • Elektron pochta manzili: sgcc@sgcc.uz
  • Faks raqami: 0 (375) 552-40-16
 3. Tanlovda ishtirok etish uchun tijorat taklifiga ilova qilinadigan hujjatlar ro‘yxati:
  • Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi guvohnoma
  • Ulgurchi savdo litsenziyasi (tovarlar yetkazib berish uchun)
  • Ish yoki xizmatni bajarish uchun litsenziya yoki ruxsatnoma (ishlar yoki xizmatlarni bajarish uchun)
  • shuningdek, maxsus shartlarda ko‘rsatilgan zaruriy hujjatlar.
 4. Tanlov ishtirokchilari tijorat takliflarini, tovar (ish, xizmat)larni yetkazib berish boyicha tanlov e’lonida belgilangan muddat va shartlarni hisobga olgan xolda taqdim etishlari shart.
 5. Tanlov ishtirokchilari tanlov o‘tkazilish kunida, ya’ni tijorat takliflarini baholash jarayonida taklif qilingan tovar (ish, xizmat)lar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlarni taqdim etish, tushuntirishlar berish va yakuniy narxni tasdiqlash huquqiga ega bo‘lgan o‘z vakolatli vakillarini yuborish huquqiga ega.
 6. Tanlov savdolarida Buyurtmachining ekspert komissiyasi shartli g‘olibni aniqlaydi va shartli g‘olib bilan shartnoma, tijorat taklifida taklif etilgan narxlar mustaqil konsalting kompaniyalari tomonidan ichki bozor konyunkturasi o‘rtacha narxlariga muvofiqligi to‘g‘risida xulosa olganidan so‘ng tuziladi.
 1. Tanlov savdosi natijalari bo‘yicha tovarlarni yetkazib berish bo‘yicha shartnoma tuzgan Yetkazib beruvchi, shartnoma shartlarida ko‘rsatilgan sifat va texnik ko‘rsatkichlarga muvofiqligi jihatidan Buyurtmachining ijobiy xulosasini olish uchun tovarlar namunalarini taqdim etish majburiyatini oladi. Taqdim etilgan namunalarga Buyurtmachi tomonidan ijobiy xulosa berilgandan so‘ng avans to‘lov amalga oshiriladi. Yetkazib beruvchi tovarlarni xaridorning omborigacha yetkazib beradi va bu yetkazib berish sharti shartnomada ko‘rsatib o‘tiladi. Buyurtmachining omboriga yetkazib berilgan tovarlar Buyurtmachi komissiyasi tomonidan “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ’ning “Tovar (ish, xizmat)larni qabul qilish qabul qilish” nizomiga muvofiq qabul qilinadi.

Ko‘rishlar soni: 783