Funksional vazifalari

 • Sho‘rtan GKM umumiy va operatsion rahbariyati.
 • Majmua tizimida boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish va islohotlar dasturlarini amalga oshirish masalalari.
 • Qayta ishlash, ishlab chiqarish asosiy texnologik jarayonlar balansini ishlab chiqishning muvofiqlashtirish va sotishni rivojlantirish.
 • Yuksak texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlarga erishish, mahsulot texnik darajasi va sifatini har tomonlama ko‘tarish, barcha turdagi resurslarni oqilona va tejamkor sarflash uchun rejalashtirishning ilmiy asoslangan usullarga, moddiy va moliyaviy stavkalarga va mehnat xarajatlarga asoslangan holda majmuaning ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatini tashkil etishda ko‘maklashish.
 • Polietilen granula, suyultirilgan gaz dunyo bozori bo‘yicha o‘tkazilgan marketing tadqiqotlari asosida, korxonaning eksport salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha, shuningdek, mahsulotlarni eksport qilish, eksport majburiyatlarini bajarilishini nazorat qilish, eksport qilish, ularni narxlash bo‘yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish;
 • Malakali kadrlarga korxonalarning ehtiyojlarini qondirish bo‘yicha masalalar;
 • Korxona ehtiyojlari uchun mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash maqsadida oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari bilan ishlashni tashkillashtirish;
 • Korxonaning ijtimoiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishni va amalga oshirishni tashkillashtirish;
 • Xizmat uy-joy maydonini yollash masalalari;
 • Majmua o‘z xavfsizligi masalalari;
 • SHGKMda sanoat xavfsizligini muvofiqlashtirish;
 • SHGKM mahsulotining ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha ishlarni tashkilashtirish;
 • Ma’muriyat qarorlariga, majmua faoliyati to‘g‘risidagi buyruqlariga va farmoyishlariga, sexlar, tarmoqlar, bo’limlar boshliqlarini va ularning o‘rinbosarlarini tayinlash va ishdan bo‘shatish bo‘yicha buyruqlarga imzo chekish;
 • Korxonani jadal rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish;
 • Jamoa shartnomasining bandlarini bajarilishini ta’minlash.

So‘nggi o‘zgartirish : 15.01.2021