Announcement for open contest
Lot number 822
Category Services
Lot started date 13-11-2023
Deadline for proposals 24-11-2023
Delivery time (calendar day) 30
For questions +998 75 552 4126; +998 75 552 4026
Special terms
E'lon marketing izlanishlar olib borish maqsadida berilmoqda/ Объявление предоставлено с целью проведения маркетингового исследования./ The announcement is given for the purpose of conducting marketing research
Products/services
# Name Quantity Characteristics
1 “Xodimlar hamda ishlamaydigan pensionerlar” oldidagi uzoq muddatli majburiyatlarini 19-sonli “Xodimlarning daromadlari” moliyaviy hisobotning xalqaro standarti(IAS)ga muvofiq baholash 1 piece

Ilovaga qarang

Download

Views: 250