Boshlanishi : 01-12-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 13-12-2017
Nomi Miqdori
Разделительная дорожка для общественных бассейнов длиной 25 метров 3 dona
Старт платформа для бассейнов 4 dona
Boshlanishi : 30-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 15-12-2017
Nomi Miqdori
Наждачная бумага грубая 5 m²
Наждачная бумага мелкая 50 dona
Наждачная бумага мелкая 100 dona
Наждачная бумага мелкая 100 dona
Наждачная бумага мелкая 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 300 мк 200 dona
Наждачная бумага на х/б основе 300 мк (метровые) 6 m²
Наждачная бумага на х/б основе 400 мк 200 dona
Наждачная бумага на х/б основе 500 мк 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 600 мк 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 800 мк 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 1000 мк 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 1200 мк 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 1500 мк 100 dona
Наждачная бумага на х/б основе 2000 мк 100 dona
Boshlanishi : 30-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 07-12-2017
Nomi Miqdori
Электрод для ручной дуговой сварки всех сталей 4мм 1040 kilogram
Электрод для ручной дуговой сварки всех сталей 3мм 1000 kilogram
Boshlanishi : 30-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 07-12-2017
Nomi Miqdori
Паранит ПОН 1078 kilogram
Паранит общего назначения 400 kilogram
Паранит общего назначения 400 kilogram
Паранит общего назначения 727 kilogram
Boshlanishi : 27-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 12-12-2017
Nomi Miqdori
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi qishloq xo‘jaligi tarmog‘iga qarashli naslli mollar majmuasida dezinfeksiya ishlarini olib borish. 380.2 m²
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi qishloq xo‘jaligi tarmog‘iga qarashli naslli mollar majmuasida dezinseksiya ishlarini olib borish. 380.2 m²
Xojatxonalarni dorilash ishlari 4 dona
Boshlanishi : 27-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 12-12-2017
Nomi Miqdori
Шўртан газ кимё мажмуаси худудига Қрим - Конго геморрагик иситмаси касаллигини четдан кириб келиш эхтимоли ва мавжуд табиий ўчоқлардан келиб чиқишини олдини олиш учун қишлоқ хўжалиги тармоғига қарашли қушхона ва отарларда дезинфекция ишларини олиб бориш. 9952 m²
Шўртан газ кимё мажмуаси худудига Қрим - Конго геморрагик иситмаси касаллигини четдан кириб келиш эхтимоли ва мавжуд табиий ўчоқлардан келиб чиқишини олдини олиш учун қишлоқ хўжалиги тармоғига қарашли қушхона ва отарларда дезинсекция ишларини олиб бориш. 9952 m²
Boshlanishi : 27-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 12-11-2017
Nomi Miqdori
ШГКМ объектларда ишловчи ишчи ходимларда тери лейшманиози касаллигининг олдини олиш учун дала деретизацияси ишларини олиб бориш 53000000 m²
Boshlanishi : 27-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 12-12-2017
Nomi Miqdori
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi xududi va atrofidagi maydonlarda dala kalamushlari ini va ini atrofida leyshmanioz kasalligini keltirib chiqaruvchi iskabtopar (moskit) pashshalariga qarshi dezinseksiya ishlarini olib borish 53000000 m²
Boshlanishi : 27-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 12-12-2017
Nomi Miqdori
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasiga qarashli “Erkatoy - 4” MTMda dezinfeksiya ishlarini olib borish 1763 m²
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasiga qarashli “Erkatoy - 4” MTMda dezinseksiya ishlarini olib borish 1331 m²
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasiga qarashli “Erkatoy - 4” MTMda deratizatsiya ishlarini olib borish 984 m²
Xojatxonalarni dorilash ishlari 26 dona
Chiqindixonani dorilash ishlari 5 m²
Boshlanishi : 27-11-2017
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 12-12-2017
Nomi Miqdori
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasiga qarashli Dexkonobod tumanidagi obyektlarda dezinfeksiya ishlarini olib borish 7405 m²
Шўртан газ кимё мажмуасига қарашли Дехконобод туманидаги объектларда дезинсекция ишларини олиб бориш 7405 m²
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasiga qarashli Dexkonobod tumanidagi obyektlarda deratizatsiya ishlarini olib borish 7405 m²
Xojatxonalarni dorilash ishlari 65 dona