Suyultirilgan gaz

Suyultirilgan gaz, tabiiy gazni chuqur qayta ishlash natijasida asosiy tarkibiy qismi propan-butan aralashmasidan iborat boʻlgan mahsulot boʻlib hisoblanadi. Suyultirilgan gaz aholining kommunal ehtiyojlariga va avtomobillarga yoqilgʻi sifatida ishlatiladi.Uning oʻrtacha zichligi 0,525 g/sm3 ni tashkil qiladi

DST 20448-90 bo’yicha Kommunal-maishiy ehtiyojlar uchun muljallangan suyultirilgan uglevodorodli gaz

 

Ko'rsatkichlar  

SUG

PROPAN

1.

Komponentlarning massa ulushi %

 

 

Metan, etan va etilenning miqdori

Нормаланмаган

Нормаланмаган

Propan va propilen miqdori, kam emas

Нормаланмаган

Нормаланмаган

Butan va butylenlarning miqdori, ko'p emas

60

75

2.

Suyuq qoldiqning 200°C gacha bo'lgan halimli miqdori,%, ko'p emas

1,6

0,7

3.

To'yingan bug'larning bosimi, ortiqcha MPa+450С temperaturada, ko'p emas

1,6

1,6

4.

Vodorod sulfid va merkapton oltingugurtning massa ulushi,%, ko'p emas

0,013

 

0,013

 

shu jumladan vodorod  sulfidni, ko'p emas

0,003

0,003

5.

Erkin suv va ishqorning miqdori

Mavjud emas

Mavjud emas

So‘nggi o‘zgartirish: 07.02.2019

Ishonch telefoni
(+998) 75-552-4254
Sotish va marketing
(+998) 75-552-4188
Devonxona
(+998) 75-552-4158