Maktabgacha ta'lim muassasasida Singapur tajribasi qo'llanilmoqda.

«Erkatoy» maktabgacha ta'lim muassasasi pedagoglari o'z faoliyatida singapur texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini tashkillashtirish harakatida.

2304195.jpg

Zamonaviy ta'limning asosiy tamoyillari 4S qoidasiga asoslanib,

1S – communication - muloqot qilish

2S – collaboration - hamkorlik qilish

3S – creativity - ijod qilish

4S – critical thinking – tanqidiy fikrlash kabi malakalarni rivojlantirishni ko'zlaydi.

2304192.jpg

Chunki aynan shu kompetentsiyalar XXI asrda eng muxim va eng kerakligidir. Xozirgi bolalarimiz 2030 yillarda to'g'ri kasb tanlab,o'sha kasbda muvaffaqiyatga erishib, jamiyatda, ishlab chiqarishda va boshka sohalarda kerakli va yuqori darajali mutaxassislar bo'lishadi. Shunday ekan, xar bir pedagog aynan shu maqsadni oliy bir missiyaga aylantirgan. Bolalarni do'stona ravishda muammolarni va aqliy vazifalarni mustaqil yechishi -- zamonaviy ta'limni sifat ko'rsatkichisidir.

2304193.jpg

.

2304194.jpg

.

2304196.jpg