OCHIQ TANLOV O‘TKAZILISH TO‘G‘RISIDA E’LON
E’lon raqami 346
Turkum Elektr-texnika mahsulotlari
Boshlanishi 12-03-2019
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi 27-03-2019
Yetkazib berish muddati (kalendar kuni) 15
Qo‘shimcha ma’lumot uchun (+998)75 552-41-69
Maxsus shartlar

* Oldindan to‘lov 15%

* Mahsulot ko‘rsatilgan texnik talablarga to‘liq mos kelishi kerak;

* Buyurtmachi omboriga yetkazib berish kerak;

Tovarlar / xizmatlar
# Nomi Miqdori Texnik xususiyatlar
1 Ввзрывозащищенные стенные розетки 16 A Stahl 8575\11 или аналог 30 dona
1. Назначение: Взрывозащищенные стенные розетки, переносные розетки, переносные вилки и взрывозащищенные вилки предназначены для замены существующих взрывозащищенных стенных розеток и взрывозащищенных вилок по технологическое зоны. 2. Объём поставки: Взрывозащищенные стенные розетки 16 A - 30 шт. Взрывозащищенные стенные розетки 125 A - 10 шт. Взрывозащищенные вилки 16 A - 50 шт. Взрывозащищенные вилки 125 A - 10 шт. Переносные розетки 16 А – 30 шт. Переносные вилки 16 А – 30 шт. 3. Технические характеристики: Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷240 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 16 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 65 Ввзрывозащищенные вилки – 16 А Материал корпуса – Полиамид IP 54 Ввзрывозащищенные вилки – 125 А Материал корпуса – Полиамид IP 65 Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷415 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 125 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 66 Переносные розетки: Тип – ССИ – 213 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz. Переносные вилки: Тип – ССИ – 013 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz.
2 Взрывозащищенные вилки 16 А Stahl 8575\11 или аналог 50 dona
1. Назначение: Взрывозащищенные стенные розетки, переносные розетки, переносные вилки и взрывозащищенные вилки предназначены для замены существующих взрывозащищенных стенных розеток и взрывозащищенных вилок по технологическое зоны. 2. Объём поставки: Взрывозащищенные стенные розетки 16 A - 30 шт. Взрывозащищенные стенные розетки 125 A - 10 шт. Взрывозащищенные вилки 16 A - 50 шт. Взрывозащищенные вилки 125 A - 10 шт. Переносные розетки 16 А – 30 шт. Переносные вилки 16 А – 30 шт. 3. Технические характеристики: Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷240 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 16 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 65 Ввзрывозащищенные вилки – 16 А Материал корпуса – Полиамид IP 54 Ввзрывозащищенные вилки – 125 А Материал корпуса – Полиамид IP 65 Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷415 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 125 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 66 Переносные розетки: Тип – ССИ – 213 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz. Переносные вилки: Тип – ССИ – 013 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz.
3 Взрывозащищенные стенные розетки 125 A Stahl 8581\11-506 или аналог 10 dona
1. Назначение: Взрывозащищенные стенные розетки, переносные розетки, переносные вилки и взрывозащищенные вилки предназначены для замены существующих взрывозащищенных стенных розеток и взрывозащищенных вилок по технологическое зоны. 2. Объём поставки: Взрывозащищенные стенные розетки 16 A - 30 шт. Взрывозащищенные стенные розетки 125 A - 10 шт. Взрывозащищенные вилки 16 A - 50 шт. Взрывозащищенные вилки 125 A - 10 шт. Переносные розетки 16 А – 30 шт. Переносные вилки 16 А – 30 шт. 3. Технические характеристики: Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷240 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 16 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 65 Ввзрывозащищенные вилки – 16 А Материал корпуса – Полиамид IP 54 Ввзрывозащищенные вилки – 125 А Материал корпуса – Полиамид IP 65 Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷415 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 125 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 66 Переносные розетки: Тип – ССИ – 213 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz. Переносные вилки: Тип – ССИ – 013 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz.
4 Взрывозащищенные вилки 125 A Stahl 8581\11-506 или аналог 10 dona
1. Назначение: Взрывозащищенные стенные розетки, переносные розетки, переносные вилки и взрывозащищенные вилки предназначены для замены существующих взрывозащищенных стенных розеток и взрывозащищенных вилок по технологическое зоны. 2. Объём поставки: Взрывозащищенные стенные розетки 16 A - 30 шт. Взрывозащищенные стенные розетки 125 A - 10 шт. Взрывозащищенные вилки 16 A - 50 шт. Взрывозащищенные вилки 125 A - 10 шт. Переносные розетки 16 А – 30 шт. Переносные вилки 16 А – 30 шт. 3. Технические характеристики: Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷240 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 16 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 65 Ввзрывозащищенные вилки – 16 А Материал корпуса – Полиамид IP 54 Ввзрывозащищенные вилки – 125 А Материал корпуса – Полиамид IP 65 Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷415 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 125 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 66 Переносные розетки: Тип – ССИ – 213 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz. Переносные вилки: Тип – ССИ – 013 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz.
5 Переносные розетки ССИ – 213 2Р+РЕ или аналог 30 dona
1. Назначение: Взрывозащищенные стенные розетки, переносные розетки, переносные вилки и взрывозащищенные вилки предназначены для замены существующих взрывозащищенных стенных розеток и взрывозащищенных вилок по технологическое зоны. 2. Объём поставки: Взрывозащищенные стенные розетки 16 A - 30 шт. Взрывозащищенные стенные розетки 125 A - 10 шт. Взрывозащищенные вилки 16 A - 50 шт. Взрывозащищенные вилки 125 A - 10 шт. Переносные розетки 16 А – 30 шт. Переносные вилки 16 А – 30 шт. 3. Технические характеристики: Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷240 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 16 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 65 Ввзрывозащищенные вилки – 16 А Материал корпуса – Полиамид IP 54 Ввзрывозащищенные вилки – 125 А Материал корпуса – Полиамид IP 65 Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷415 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 125 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 66 Переносные розетки: Тип – ССИ – 213 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz. Переносные вилки: Тип – ССИ – 013 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz.
6 Переносные вилки ССИ – 013 2Р+РЕ или аналог 30 dona
1. Назначение: Взрывозащищенные стенные розетки, переносные розетки, переносные вилки и взрывозащищенные вилки предназначены для замены существующих взрывозащищенных стенных розеток и взрывозащищенных вилок по технологическое зоны. 2. Объём поставки: Взрывозащищенные стенные розетки 16 A - 30 шт. Взрывозащищенные стенные розетки 125 A - 10 шт. Взрывозащищенные вилки 16 A - 50 шт. Взрывозащищенные вилки 125 A - 10 шт. Переносные розетки 16 А – 30 шт. Переносные вилки 16 А – 30 шт. 3. Технические характеристики: Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷240 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 16 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 65 Ввзрывозащищенные вилки – 16 А Материал корпуса – Полиамид IP 54 Ввзрывозащищенные вилки – 125 А Материал корпуса – Полиамид IP 65 Взрывозащищенные стенные розетки: Номинальное напряжение – 220÷415 V. Рабочие частоты – 0…60 Hz. Номинальный ток – 125 А. Взрывозащита – не менее EEx de IIC T6. Материал корпуса – Полиамид Температура окружающей среды - –20° C ... +40° C Срок службы – 5000 коммутационных циклов (электрических и механических) Степень защиты – не менее IP 66 Переносные розетки: Тип – ССИ – 213 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz. Переносные вилки: Тип – ССИ – 013 2Р+РЕ Номинальное напряжение – 250 V. Номинальный ток – 16 А. Рабочие частоты – 50÷60 Hz.

   Buyurtmachi nomidan tanlovni “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ ning doimiy harakatdagi ekspert komissiyasi o‘tkazadi.

   Tanlov o‘tkazish manzili: Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, Shurtan qo‘rgoni.

TANLOV ISHTIROKCHILARI UCHUN QO‘LLANMA

 1. Tanlovda mulkchilik shakli va joylashgan joyidan qat’iy nazar, ulgurji savdo faoliyati litsenziyaga yoki ish va xizmatlarni bajarish uchun qonunchilikda talab qilingan maxsus ruxsatnomaga ega bo‘lgan har qanday yuridik yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro‘yxatga olingan jismoniy shaxslar (keyingi o‘rinlarda Ishtirokchi deb yuritiladi) ishtirok etishlari mumkin.
 2. Tanlov Ishtirokchilari tijorat takliflari va tanlovga bog‘liq bo‘lgan hujjatlarni shaxsan, pochta orqali, faks va elektron pochta orqali quyida ko‘rsatilgan manzillarga yuborishlari mumkin:
  • Buyurtmachining nomi: “SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI“ MChJ
  • Pochta manzili: 180300, Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, Shurtan qo‘rg‘oni
  • Rasmiy sayt: sgcc.uz. “Tanlovlar” bo‘limi
  • Elektron pochta manzili: sgcc@sgcc.uz
  • Faks raqami: 0 (375) 552-40-16
 3. Tanlovda ishtirok etish uchun tijorat taklifiga ilova qilinadigan hujjatlar ro‘yxati:
  • Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi guvohnoma
  • Ulgurchi savdo litsenziyasi (tovarlar yetkazib berish uchun)
  • Ish yoki xizmatni bajarish uchun litsenziya yoki ruxsatnoma (ishlar yoki xizmatlarni bajarish uchun)
  • shuningdek, maxsus shartlarda ko‘rsatilgan zaruriy hujjatlar.
 4. Tanlov ishtirokchilari tijorat takliflarini, tovar (ish, xizmat)larni yetkazib berish boyicha tanlov e’lonida belgilangan muddat va shartlarni hisobga olgan xolda taqdim etishlari shart.
 5. Tanlov ishtirokchilari tanlov o‘tkazilish kunida, ya’ni tijorat takliflarini baholash jarayonida taklif qilingan tovar (ish, xizmat)lar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlarni taqdim etish, tushuntirishlar berish va yakuniy narxni tasdiqlash huquqiga ega bo‘lgan o‘z vakolatli vakillarini yuborish huquqiga ega.
 6. Tanlov savdolarida Buyurtmachining ekspert komissiyasi shartli g‘olibni aniqlaydi va shartli g‘olib bilan shartnoma, tijorat taklifida taklif etilgan narxlar mustaqil konsalting kompaniyalari tomonidan ichki bozor konyunkturasi o‘rtacha narxlariga muvofiqligi to‘g‘risida xulosa olganidan so‘ng tuziladi.
 1. Tanlov savdosi natijalari bo‘yicha tovarlarni yetkazib berish bo‘yicha shartnoma tuzgan Yetkazib beruvchi, shartnoma shartlarida ko‘rsatilgan sifat va texnik ko‘rsatkichlarga muvofiqligi jihatidan Buyurtmachining ijobiy xulosasini olish uchun tovarlar namunalarini taqdim etish majburiyatini oladi. Taqdim etilgan namunalarga Buyurtmachi tomonidan ijobiy xulosa berilgandan so‘ng avans to‘lov amalga oshiriladi. Yetkazib beruvchi tovarlarni xaridorning omborigacha yetkazib beradi va bu yetkazib berish sharti shartnomada ko‘rsatib o‘tiladi. Buyurtmachining omboriga yetkazib berilgan tovarlar Buyurtmachi komissiyasi tomonidan “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ’ning “Tovar (ish, xizmat)larni qabul qilish qabul qilish” nizomiga muvofiq qabul qilinadi.

Ko‘rishlar soni: 366
Ishonch telefoni
(+998) 75-552-4254
Sotish va marketing
(+998) 75-552-4188
Devonxona
(+998) 75-552-4158