Boshlanishi : 18-04-2019
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi : 15-05-2019
19 kun qoldi
Nomi Miqdori
Спец. кресторуйная форсунка M5 F/R7.6 20 dona
Вихревая форсунка WSD F/R12 20 dona
Форсунка формы 35 20 dona
Пистолет HP750-2 2 dona
Подшипник (Atlas Copco) 6 dona
Кольцо (Atlas Copco) 6 dona
Уплотнения (Atlas Copco) 6 dona
О- резиновой кольцо (Atlas Copco) 6 dona
О- резиновой кольцо (Atlas Copco) 6 dona