«Жамиятда яшаш санъати»

5-декабря, 2018-yil Новости комплекса

Хотин-кизлар кумитаси мажмуа хотин-кизлари уртасида «Жамиятда яшаш санъати» лойихасини оширишни давом этмокда. Лойиха доирасида самарали муносабат урнатиш, иш жойида ижобий мухитга масъуллик хисси шаклланиб,  шахс сифатида ривожланишга кумак булади.

Тренинг жараёни давомида иштирокчилар фикрларини баён этиб, узларини такдимот этиш оркали, инсоний муносабатлардаги  содир буладиган муаммолар атрофида  кенг мулохаза  юритиб, мазмунли бахсда  иштирок этишди.

Иштирокчиларга берилган саволлар:

Мен мажмуада кимман?

Мажмуа мен учун.....,  

Иш фаолиятимда ёрдам бераётган шахсий сифатларим......

Ушбу саволлар улар учун кизикарли булиб, узларини тахлил килишга имкон яратди.